SOJAMLYN s.r.o., Studená 4, Piešťany, Tel/Fax: 038-5387250, Mobil: 0903 412883, sojamlyn@sojamlyn.sk

SOJAMLYN - spracovateľ kukurice s dlhoročnou tradíciou v mletí

"Rozumieme tomu, čo robíme a snažíme sa to neustále zdokonaľovať."

"Objavte naše produktové portfólio, ktoré vždy vieme prispôsobiť potrebám našich zákazníkov."

SOJAMLYN s.r.o. - výrobky z kukurice

Naša ponuka:
• Kukuričná krupica
• Kukuričné klíčky
• Kukuričná múka
• Kukuričný šrot/otruby
• Kukuričná vláknina

Naším poslaním je
1. pomocou špičkovej mlynskej technológie zabezpečiť ponuku zdravých, odtučnených potravinárskych produktov
2. ponúkať na trhu základné kukuričné tovary a polotovary
3. spracovávať a ponúkať na trhu netradičné agropotravinárske produkty
4. ponúkať služby v oblasti mletia ryže, sójových pokrutín, obilnín...
5. ponúkať služby v oblasti čistenia a prečistenia obilnín, strukovín,...